Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Inte från Blekinge Tekniska Högskola (BTH)?

Information

Prenumerera på den här bloggen

Itslearning app

Ladda ner itslearning-appen från Apple  App Store eller Google Play. Läs mer på ow.ly/GRe2N

Sök efter Blekinge Tekniska Högskola när du ska lägga till plats.

Download the itslearning app from Apple  App Store or Google Play.  Read more at ow.ly/GRe2N

Search for Blekinge Tekniska Högskola when you add site.

2015-01-19 14:19

Skrivguiden.se/Writingguide.se


Skrivguiden.se är en webbplats utvecklad av Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek i syfte att ge studenter stöd i det akademiska skrivandet. Med hjälp av konkreta råd om skrivprocess, problemformulering, och hur man hanterar källor och referenser ska guiden kunna bidra till ett bättre skrivande.

Vi ser gärna att studenter och personal kommer med synpunkter och förslag kring den fortsatta utvecklingen av Skrivguiden.se.
Skrivguiden.se


Writingguide.se is a web site developed by the library at Blekinge Institute of Technology in order to give students support in their academic writing. With the help of practical advice on the writing process, research questions, and how to handle sources and references we hope that the guide will contribute to better writing.

We invite students and staff to provide comments and suggestions concerning the further development of Writingguide.se.
Writingguide.se

2014-02-07 09:40

Välj språk