Nyheter Prenumerera på den här bloggen

Arkiv

Skrivguiden.se/Writingguide.se


Skrivguiden.se är en webbplats utvecklad av Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek i syfte att ge studenter stöd i det akademiska skrivandet. Med hjälp av konkreta råd om skrivprocess, problemformulering, och hur man hanterar källor och referenser ska guiden kunna bidra till ett bättre skrivande.

Vi ser gärna att studenter och personal kommer med synpunkter och förslag kring den fortsatta utvecklingen av Skrivguiden.se.
Skrivguiden.se


Writingguide.se is a web site developed by the library at Blekinge Institute of Technology in order to give students support in their academic writing. With the help of practical advice on the writing process, research questions, and how to handle sources and references we hope that the guide will contribute to better writing.

We invite students and staff to provide comments and suggestions concerning the further development of Writingguide.se.
Writingguide.se

Har du glömt ditt lösenord?/Have you forgotten your password?

Har du glömt ditt användarnamn och lösenord kan du beställa nytt via Studentportalen, www.bth.se/studentportalen

Have you forgotten your user name and password you can order new via the Student portal, www.bth.se/studentportalen

What browser should you use in Itslearning?

To avoid any problems, Itslearning recommend you to use one of the following browsers:

Microsoft Internet Explorer 8.0 or higher
Mozilla Firefox 3.6 or higher
Safari 4 or higher
Opera 10 or higher